همکاران گرامی مطالب زیر از سایت رشد گرفته شده است لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رشد مراجعه نماید.

بسمه تعالی

دستورالعمل جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش‌آموزان و معلمان(رشد)


تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه‌ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان و استفاده هوشمندانه از آن‌ها، یکی از سیاست‌های بر شمرده شده در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران است . بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی با رویکرد حل مسأله در تولید مواد و رسانه‌های یادگیری، توسعه سیاست چند تألیفی و زمینه‌سازی برای مشارکت فعال استان‌ها، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد، منابع و مراکز متنوع یادگیری ؛ تولید و توزیع مواد و منابع یادگیری متناسب با توانمندی ها و ظرفیت‌های مناطق و مدارس؛ بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری، سیاست‌های دیگری هستند که آنها را در راستای توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در حرکت به سوی وضع مطلوب در تولید و بهره‌برداری از مواد و رسانه‌های یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری مورد توجه قرار داد.


سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در اجرای مفاد سند تحول بنیادین ، سند برنامه درسی ملی و سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی و همچنین تقویت، توسعه و تکمیل محتوای شبكه ملی مدارس ایران (رشد) به عنوان شبكه اصلی پشتیبان برنامه درسی در نظر دارد؛ جشنواره حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی دانش‌آموزان و معلمان با رویکرد های جدید آموزشی را با اهداف ذیل برگزار نماید:


نحوه شركت

 • 1. مطالعه راهنما
 • 2. تكمیل فرم شركت در جشنواره
 • 3. دریافت و ذخیره نسخه چاپی حاوی كد رهگیری
 • 4. تحویل دو نسخه از محصول تولیدی همراه با نسخه چاپی فرم تکمیل‌شده به نماینده منطقه محل تحصیل یا اشتغال

اهداف برگزاری جشنواره

 • 1. توسعه وتعمیق فرهنگ تولید محتوای الكترونیكی واستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یادگیری
 • 2. ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی‌های معلمان، دانش‌آموزان، دانشجو معلمان و مدرسان در تولید مواد و رسانه‌های الكترونیكی یادگیری
 • 3. تولید مواد و رسانه‌های یادگیری متناسب با نیاز معلمان و دانش‌آموزان و استفاده از آن‌ها در فرآیند تدریس
 • 4. زمینه‌سازی برای مشارکت فعال معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد و منابع متنوع یادگیری
 • 5. توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره‌برداری از مواد و رسانه های یادگیری، مراکز و منابع متنوع یادگیری.
 • 6. ایجاد زمینه استفاده از مواد و رسانه‌های آموزشی مبتنی برفناوری‌های آموزشی در فرآیند یاددهی-

شیوه اجراء

این جشنواره در دو مرحله ( مرحله اول بصورت استانی ومرحله دوم بصورت كشوری از میان تولیدات برگزیده شده مرحله اول ) برگزار خواهد شد.


گروه‌های شركت‌كننده

 • 1. دانش‌آموزان
  • دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدائی
  • دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم
  • هنرجویان هنرستان‌های فنی، حرفه ای و كاردانش
  • تبصره : دانش‌آموزان شامل كلیه مدارس استثنایی، مدارس غیر دولتی و دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان نیز می‌شود
 • 2. معلمان (مربیان)*
  • آموزگاران و دبیران دوره ابتدائی ، و متوسطه اول و
  • معلمان مدارس استثنایی ، غیر دولتی و استعدادهای درخشان
  • هنرآموزان هنرستان‌های فنی؛ حرفه‌ای و كاردانش
  • مدرسان دانشگاه فرهنگیان
  • كاركنان آموزشی شاغل در ادارات آموزش و پرورش
  • *در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، «معلم» و «مربی» مترداف هم به کار رفته است.
 • 3. دانشجویان
  • دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
  • تبصره1 : دانش آموزان و معلمان و دانشجویان می توانند محصول خود را به صورت كار اشتراكی )دانش آموز، معلم، دانشجو، مدرس ( ارائه نمایند.
  • تبصره2 : معلمان مدارس غیردولتی پس از دریافت تائیدیه از مدرسه محل خدمت می توانند از طریق مدرسه محصول خود را در جشنواره شركت دهند.

محورهای برگزاری جشنواره

محورهامحیط برنامه‌نویسی
سیستم‌عامل ویندوزسیستم‌عامل اندروید
1. تولید درس‌افزارهای آموزشی صرفاً متناسب با موضوعات کتاب‌های درسی دوره ابتدایی ومتوسطه اول
2. تولید اجزای آموزشی متناسب با موضوعات كتاب‌های درسی دوره ابتدایی ومتوسطه اول

تبصره : منظور از اجزای آموزشی، بخش‌های كوچكی از یك محتوا مانند یك آزمایش علوم و یا رسم نمودار در ریاضی و ... می باشند،كه به صورت محتوای الكترونیكی تعاملی تولید گردیده است .

3. تولید نرم افزارهای پرورشی و قرآنی در حوزه آموزش و پرورش
4. تولید نرم افزارها در حوزه تربیت بدنی، سلامت و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی
5. تولید نرم افزارهای بازی و سرگرمی آموزشی با تأکید بر مفاهیم کتاب‌های درسی

یادآوری

با عنایت به تغییرات انجام شده در کتاب های درسی و اتخاذ رویکرد حل مسأله در اغلب آنها، توجه به این رویکرد در تولید مواد و رسانه های یادگیری الكترونیكی مورد تأکید است. از شرکت کنندگان محترم انتظار می رود مواد و رسانه های تولید شده خود را پیرامون آن دسته از مفاهیم کتابهای درسی یک پایه / دوره تحصیلی که از نظر تدریس و یادگیری نیازمند توجه بیشتر بوده و تشخیص داده می‌شود که وجود مواد و رسانه ها می تواند به غنی سازی محتوای کتاب درسی و آسان‌سازی یادگیری کمک نماید ، سازمان داده و نسبت به تولید آن اقدام نمایند. تولید رسانه‌های الكترونیكی و شركت در این جشنواره، فقط در پایه های اول تا ششم ابتدایی و نیزپایه های هفتم ، هشتم ون هم متوسطه اول براساس جدول سرفصل‌های اعلامی در شبکه ملی مدارس ایران (رشد) قابل بررسی می باشد و سایر پایه های ودوره های آموزشی را شامل نمی شود.


گروه‌های شركت‌كننده

 • 1. آثار تولیدی باید محصول فعالیت خلاقانه فردی و یا گروهی دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و مدرسان باشد و ازتولیدات شركت‌های خصوصی در تولید آن استفاده نشده باشد.
 • 2. موضوع ارائه شده از طریق آثار باید در جهت پیاده‌سازی اهداف رفتاری بیان شده در برنامه درسی و پوشش دهنده تمام یا بخشی از كتاب های درسی باشد.
 • تبصره : چنانچه محتوای ارائه شده به صورت نرم افزار بازی و سرگرمی تولید شده باشد ، باید ضمن هدف‌مند بودن باعث افزایش خلاقیت و ابتكار در كاربران شده و همسو با تحولات کتاب‌های درسی و سند برنامه درسی ملی باشد.
 • 3. امتیاز اثر تولیدی قبلاً به هیچ ارگان دولتی و یا خصوصی واگذار نشده باشد.
 • 4. با توجه به قابلیت‌های ممتاز رایانه در به كارگیری از امكانات متنوع در تولید محتوای الكترونیكی كلیه آثار ارسالی باید از امكانات چندرسانه‌ای فیلم و انیمیشن در حد قابل قبول و صوت و گرافیك مناسب با موضوع محتوای تولید شده بهره مند باشد.
 • 5. در طراحی نرم افزار ارسالی جهت ارائه محتوا باید از شیوه‌های تعاملی (آموزش دو سویه) در حد قابل قبول استفاده شود.
 • 6. برای سرعت بخشیدن به روند ارزیابی، محصولات ارسالی نباید دارای قفل نرم افزاری و یا سخت افزاری و یا كلمه عبور باشند.
 • 7. حتی الامكان نرم افزارها به صورت خودكار و بدون نیاز به نصب برروی سیستم و یا نصب نرم‌افزار خاصی قابل اجرا باشند.
 • 8. نرم افزارهای تحت ویندوز با امكانات موجود در رایانه های مدارس (به لحاظ سخت افزاری) قابل اجرا باشند. همچنین نرم افزارهای تولید شده برای بخش یادگیری سیار ، قابلیت اجرا تحت سیستم عامل اندروید نسخه 4 و بالاتر را داشته باشند.
 • تبصره 1: برای محصولات برتر در هر مرحله (در صورت نیاز) قبل از اعلام نتایج، جلسه دفاعیه برگزار خواهد شد.
 • تبصره 2: فقط دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول می توانند آثار خود را به صورت فردی یا گروهی در قالب پاورپوینت ارایه نمایند.

سیاست‌های تشویقی

 • 1. صدور تقدیر نامه کتبی برای آثاری که به مرحله كشوری راه یابند
 • 2. تقدیر از صاحبان آثار برتر (رتبه های اول تا سوم) در مراسم اختتامیه و صدور گواهی تأییدیه تولید مواد و رسانه جهت استفاده از امتیازات متعلقه.

گروه‌های شركت‌كننده

 • مدیركل استان ( رئیس كمیته )
 • معاون پژوهش ونیروی انسانی ( دبیركمیته )
 • معاون آموزش ابتدائی
 • معاون آموزش متوسطه
 • رئیس گروه تحلیل محتوا
 • رئیس گروه آموزش ابتدایی
 • رئیس گروه آموزش متوسطه اول
 • رئیس گروه آموزش متوسطه دوم
 • رئیس گروه فنی و حرفه‌ای وكاردانش
 • رئیس گروه تكنولوژی وگروه‌های آموزشی
 • نماینده دانشگاه‌های فرهنگیان استانطبقه بندی: بخشنامه های ارسالی به مدارس،

تاریخ : شنبه 13 خرداد 1396 | 12:14 ب.ظ | نویسنده : زینب حشامی | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic